Verva

prokazatelně vyšší výkon

přehrát video

Prémiová paliva Verva

Benzina přináší špičková prémiová paliva , která patří mezi nejkva­litnější.

Prémiová paliva byla vyvinuta na základě nejnovějších požadavků konstruktérů motorů i norem na ochranu ovzduší. Komplexností svých účinků patří na českém trhu mezi nejkvalitnější prémiová paliva.

Paliva VERVA díky svým parametrům kvality zvyšují výkon a díky posílené mazivosti snižují třecí ztráty s možnou úsporou paliva.

Prémiový automobilový benzin VERVA s oktanovým číslem 100 byl vyvinut s cílem zlepšit výkon motoru, speciálně u vozů s vyšším kompresním poměrem, automobilů vyšší luxusní třídy a vozidel uplatňujících sportovní charakter jízdy. Také je vhodný pro výkonné sportovní motocykly a pro malá sportovní letadla.

Při vzniku tohoto vysokooktanového paliva byla použita nová speciální formulace aditivace a moderní typy přísad, které výrazně snižují třecí ztráty a mají příznivý vliv na zvýšení výkonu motoru.

Speciální formulace aditiva benzinu VERVA 100 dokáže snížit ztráty způsobené třením, a energie vzniklá při spalování tak může být efektivně využita, čímž pozitivně ovlivňuje množství spotřebovaného paliva.

VERVA 100 neobsahuje klasický biolíh, ale je na bázi ETBE (etyltercbutyléter). ETBE má příznivý vliv na výhřevnost paliva, lepší oxidační stabilitu a neváže na sebe vodu, která negativně působí na výkon motoru a korozi.

Od 1. 1. 2021 jsme zvýšili podíl ETBE. Díky tomu se nám podařilo ještě zlepšit výkonnostní parametry paliva. Zároveň tak došlo k posunu maximálního obsahu kyslíku v palivu. Proto je od 1. 1. 2021 VERVA 100 na stojanech označená evropským značením E10.

Palivo VERVA 100 mohou
řidiči načerpat již na
100

čerpacích
stanicích
Benzina.

Obecně se VERVA Diesel doporučuje zvláště pro vozy s moderními dieselovými motory, které jsou vybaveny technologií Common-Rail.

Vyšší cetanové číslo paliva VERVA Diesel zvyšuje účinnost motoru a usnadňuje jeho nastartování. Zároveň snižuje třecí ztráty, umožňuje dosažení plného výkonu motoru a provoz motoru je úspornější.

Vyšší mazivost nafty VERVA DIESEL zabezpečuje bezchybnou funkci palivového čerpadla a vstřikovacích trysek. Výrazně zlepšuje jejich ochranu a snižuje opotřebení.

Zvýšením cetanového čísla dochází k lepšímu rozprášení paliva a efektivnějšímu spalování, což má za následek snížení kouřivosti a snížení emisí ve výfukových plynech, tudíž je šetrnější k životnímu prostředí.

V zimním období řidiči ocení další přednost prémiové nafty VERVA Diesel, která vykazuje lepší nízkoteplotní vlastnosti v extrémních mrazech s parametrem filtrovatelnosti až do –26 ºC.

Palivo VERVA Diesel můžete
dnes načerpat již na
200

čerpacích
stanicích
Benzina.

Ropa, nazývaná také ČERNÉ ZLATO, je hlavní surovinou při výrobě paliva.

Ropa se těží jak na pevnině, tak z mořského dna, a vrty mohou dosahovat hloubky až několik km.

Surová ropa je olejovitá kapalina tmavě žlutohnědé, zelené, černé, nebo dokonce červené barvy.

Než může být použita jako technické palivo, musí být technologicky zpracována v rafinerii. Nejdříve se ropa vyčistí, odsolí a následně se destiluje na užší frakce, které se jednotlivě zpracovávají.

Automobilový benzin a motorová nafta jsou jednou z frakcí surové ropy, které prošly několika stupni zpracování.

Palivem VERVA se staly až po zdokonalení týmem specialistů, kteří při technologické úpravě používají specifické přísady, čímž zajišťují nejvyšší kvalitu.