přehrát video

Prémiová paliva Verva

Benzina přináší špičková prémiová paliva , která patří mezi nejkva­litnější.

Prémiová paliva byla vyvinuta na základě nejnovějších požadavků konstruktérů motorů i podle norem na ochranu ovzduší. Komplexností svých účinků patří na českém trhu mezi nejkvalitnější prémiová paliva.

Paliva VERVA zvyšují díky svým parametrům kvality výkon a díky posílené mazivosti snižují třecí ztráty s možnou úsporou paliva.

V zimě se při nízkých teplotách začínají v naftě objevovat krystaly parafínů, které mohou při dalším poklesu teplot ucpat filtr. Proto pro vás máme během zimního období připravenou VERVU Diesel, která vykazuje lepší nízkoteplotní vlastnosti v extrémních mrazech, a to díky speciální zimní aditivaci na zlepšenou filtrovatelnost až na -26 °C.

Obecně se VERVA Diesel doporučuje zvláště pro vozy s moderními dieselovými motory, které jsou vybaveny technologií Common-Rail.

Vyšší cetanové číslo paliva VERVA Diesel zvyšuje účinnost motoru a usnadňuje jeho nastartování. Zároveň snižuje třecí ztráty, umožňuje dosažení plného výkonu motoru a provoz motoru je úspornější.

Vyšší mazivost nafty VERVA Diesel zabezpečuje bezchybnou funkci palivového čerpadla a vstřikovacích trysek. Výrazně zlepšuje jejich ochranu a snižuje opotřebení.

Zvýšením cetanového čísla dochází k lepšímu rozprášení paliva a efektivnějšímu spalování, což má za následek snížení kouřivosti a snížení emisí ve výfukových plynech, tudíž je šetrnější k životnímu prostředí.

Palivo VERVA Diesel můžete
dnes načerpat již na
200

čerpacích
stanicích
Benzina.

Prémiový automobilový benzin VERVA s oktanovým číslem 100 byl vyvinut s cílem zlepšit výkon motoru, speciálně u vozů s vyšším kompresním poměrem, automobilů vyšší luxusní třídy a vozidel uplatňujících sportovní charakter jízdy. Také je vhodný pro výkonné sportovní motocykly a pro malá sportovní letadla.

Při vzniku tohoto vysokooktanového paliva byla použita nová speciální receptura aditivace a moderní typy přísad, které výrazně snižují třecí ztráty a mají příznivý vliv na zvýšení výkonu motoru.

Speciální receptura aditiva benzinu VERVA 100 dokáže snížit ztráty způsobené třením, a energie vzniklá při spalování tak může být efektivně využita, čímž pozitivně ovlivňuje množství spotřebovaného paliva.

VERVA 100 neobsahuje klasický biolíh, ale je na bázi ETBE (etyltercbutyléter). ETBE má příznivý vliv na výhřevnost paliva, lepší oxidační stabilitu a neváže na sebe vodu, která negativně působí na výkon motoru a korozi.

Palivo VERVA 100 mohou
řidiči načerpat již na
100

čerpacích
stanicích
Benzina.

Ropa, nazývaná také ČERNÉ ZLATO, je hlavní surovinou při výrobě paliva.

Ropa se těží jak na pevnině, tak z mořského dna, a vrty mohou dosahovat hloubky až několik km.

Surová ropa je olejovitá kapalina tmavě žlutohnědé, zelené, černé, nebo dokonce červené barvy.

Než může být použita jako technické palivo, musí být technologicky zpracována v rafinerii. Nejdříve se ropa vyčistí, odsolí a následně se destiluje na užší frakce, které se jednotlivě zpracovávají.

Automobilový benzin a motorová nafta jsou jednou z frakcí surové ropy, která prošla několika stupni zpracování.

Palivem VERVA se staly až po zdokonalení týmem specialistů, kteří při technologické úpravě používají specifické přísady, čímž zajišťují nejvyšší kvalitu.